بهاي لذت

مي گفت : برترين لذتهاي زندگي ارزان بدست نمي ايد بلكه خداوند انها را مجاني در اختيارمون مي گذارد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
رضوان

اوهوم.. مثل ديدن.. شنيدن.. حس کردن.. دوست داشتن...

NegiN

درست مثل سخت ترين مشکلاتی که جلوی راهمون سبز میشه...