۳.۲۷-غم و شادی

می گفت : وقتی احساس ميکنی يکی از خوشحالی تو عميقا خوشحاله خيلی بيشتر بهت ميچسبه تا زمانی که کسی از غم تو غصه دار شده !

/ 9 نظر / 6 بازدید
python

نه اسن يکی رو ديگه راس گفته . ببين اينا که لينک ندارن خودتی؟

NegiN

خوب راست گفته...هميشه همين طوره...

aidin

اوهوم ....ولی من با هر چی که تو شاد شی شادميشم

hamed

من شادي بدونم تو چرا انقدر تلخ شدي ... شايد دلت داره مثل سنگ بي احساس ميشه ... ميخواي از اين حالت دربياي ؟ شعرهاي غمگين معين رو گوش بده بعدش ميفهمي چي ميشه.

م.ح.۳.ن

يه نفر رو ميشناختم که دقيقا عکس اين حرف رو قبول داشت.ساديست بود يارو ....

aidin

به اين پايينيه بگو که اگه برنگرده .....باشه :(

meslehichkas

من که نفهميدم بالاخره کی ميگه ولی هر کی هست واسه هميشه نگهش دار