۴.۱۶-دليل

می گفت : شاد زيستن در آغوشِ دليل نخوابيده.../ 5 نظر / 6 بازدید
بی بی

دیبا جون کم کار شدی؟ کجايی؟

صورتک

سلامممم ديبا خانومی ُ باورت ميشه يهوهکی يادم افتاده دو روزه که يه دختری بود چهل تيکه بود ُ مغرور نبود ديبا بود!؟! الان آمدم ديدم که در جواب آف ما هم که چيز ميگی! والله ما که يادمون نيس چی گفتيم ولی هر چی شوما بگين قبول! دلم برات تنگ شده بود همين!