می گفت:خیلی فرق است بین آدمی که از جلسه امتحان بیرون می آید و می گوید سئوال ها سخت بود و کسی که می گوید چرا سئوال ها سخت بود.

/ 0 نظر / 24 بازدید