۴.۱۸ تلويزيون

می گفت : اينروزها به تلويزيون حسوديم می شود. چون او انقدر خوشبخت است که باطنش بيش از ظاهرش باعث جلب توجه می شود.

/ 4 نظر / 9 بازدید
Chiron

سلام

ali

حالا بايد باطنمون جلب توجه کنه يا ظاهرمون؟؟؟ من اصلا از جلب خوشم نمياد چه برسه جلب توجه.

احسان

يکی از موفقيتهای انسان حسوديست زيرا که حسادت باعث ميشود که به خاطر کمبودهايی که يک انسان دارد به رقيب خود خود را بکشاند ............. خوشبختی واژه ای زيباست که تنها حسودن ان را ميشناسند پس ارتباط معنايی زيبايی ايجاد کرديد... جلب توجــــه کردن ....... دوست عزيز زيبا بود به منم يه سر بزن پيروز و موفق و شاد باشی