۴.۱۲- بعد زمان

می گفت : برای درک تابلوی زندگی خوبه هر از چند گاهی از دور بهش نگاه کنيم ؛ چون از جلو فقط لکه های رنگی می بينيم . برای همينه که خاطره ها خيلی چيزا می تونن بهمون بياموزانند چون بعد زمان را در خود دارند.

/ 2 نظر / 5 بازدید
بی بی

بابا کجايی مردم از اين دورنمای زندگی و مرور خاطرات. بعضی قسمتهاش(خاطرات) دل خودم رو هم به حال خودم کباب می‌کنه. بيا آبديت کن قربونت برم.