چقدر اینجا مهجور مانده ؟

و توی این مدت چقدر زندگیم تنوع داشته است .

و چقدر حرف که دلم می خواهد با دیگران سهیم شوم.

و چقدر کار که باید انجام داده شود.

/ 1 نظر / 7 بازدید
جواد طواف

بله.. ما در اولین جمعه هر ماه به کهریزک می رویم