می گفت : بعضی از آدمها مثل چوب تر هستند وقتی احتیاج داری گرما بهت ببخشند با دودشون خفه ات می کنند

/ 1 نظر / 4 بازدید
آرش

به! پی نوشت:؛ روم به ديوار بعضيهاشونم مث چوب دوسر طلان!!! پی نوشت۲: از هر طرف هشون دس بزنی .... پی نوشت۳: ارادت داريم.