می گفت:خيلی بيشتر از اونکه بخواهم دوستم داشته باشند دلم می خواهد که من دوست داشته باشم ولی تا زمانی که ای عينک بی اعتمادی روی چشمم هست دلم هم سنگ شده .عينکی که نتيجه نادانی خودم و خوی بد ديگران است.

/ 7 نظر / 2 بازدید
سلمان

مرسي كه سر زدي و جوابم رو دادي . سبز باشي ...

son of liberty

يک دفعه عينک بی اعتمادی رو از رو ی چشمام بر داشتم ولی ديگه هيچ عينکی به چشمم نمی خوره..

بارانه

نمی دونم چرا تا الان يادداشتی که برام گذاشته بودين نديده بودم ... از روی آدرسی که گذاشته بودين به اينجا رسيدم و بايد مثل هر جا که اول بار سر می زنم برم و سر فرصت يادداشت هاتون رو بخونم ...

كيمياگر ميگه:

بی اعتمادی خيلی چيز بديه..توی اين دنيا بايد سعی کنيم اعتماد داشته باشيم تا بتونيم سالم زندگی کنيم.تنها راهشم تغيير نوع نگرشمونه...موفق باشی.

دااش کوچيکه

باز خوش به حال اونايی که عينک دارن ٬ چون بعضيا ديگه عدسی چشمشون بی اعتماد شده ......... هميشه چنين بوده است که مهر به ژرفای خود پی نميبرد تا زمانيکه ساعت فراق فرا ميرسد .

ali1k

اي كاش عظمت در نگاه تو باشد نه چيزي كه به آن مينگري اين طوري عينك بي اعتمادي هم تاثيري نداره موفق باشيد