۳۰.رفتار

می گفت: با ديگران طوری رفتار کن که شايسته شخصيت توست ونه شخصيت انها ! وتصور کن که انها هم از همين تئوری پيروی می کنند ! پس از انها دلگير نشو!!!!

/ 7 نظر / 8 بازدید
yassi

:)

آرش

با اينکه اين روزها خيلی سرم شلوغه و آنلاين نميشم .سرزدم که نگی بی معرفته...:( خوش باشی هميشه

کیمیاگر

بسيار زيبا و پر از واقعيت. موفق باشی...

python

ببخشيد اين دری وری ها رو که ميگه ؟

python

منظورم اينه که خيليباحالن و اينا

کارگر معدن

اين پيتون ما اگه حرفی ميزنه ناراحت نشی ها يه وقت!منظورش اين بود که اين حرفای قصار رو ميگه!ادبيات مخصوص خودش رو داره اين پيتون!