کلاغ

می گفت: از کلاغ خوشم مياد چون اگر من به زشتی و بد صدايی اون بودم و اينهمه پشت سرم بد می گفتند حاضر نبودم اينجوری با اعتماد به نفس کامل قدم بزنم و تو چشمهای مردم زل بزنم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
منحرف

سلام.....ممنون که به من سر .چه بودي....تكه هاي جالبي تو بلاگت هست !!نوشته هاي خودته ؟!!!!!!!1