مدتی بود که هيچکس هيچی نمی گفت . خيلی ترسيدم چون فکر کردم ول شدم تو اين دنيای بزرگ.و یا گوشهام سنگين شده
ولی حالا فکر می کنم چون پرشين بلاگ عزيز مشکل داشته هيچکس هيچی نمی گفته!!!!!!!!!!ولی خداجون من اينها را جای ديگه هم می نويسم!

/ 0 نظر / 2 بازدید