عشق

مي گفت: عشق نه دادني است نه گرفتني بلكه درياي است كه همه در ان شنا مي كنند.

/ 3 نظر / 2 بازدید
غربتی

من هم با عمل موافقم اما عملی که زاییده فکر درست باشد نه اینکه هر عملی ... در مورد عشق هم باید بگم آنچه امروز عشق می نامیمش .. متاسفانه تپه ای است که هر خری از آن بالا می رود .. با عرض معذرت البته

پيمان

عشق هين نزديکی هاست ....همه جا ولی ......

ali

عشق نمی دونم شايد مثل شرک که نمیشه تفاوتش رو با ... تشخیس داد نشه تفاوتش رو با دوستی تميز داد