۳۲.وقت

می گفت:در طول عمر همش حرص و جوش می خوريم که وقتمون کمه و داره از دست ميره ولی وقتی که مقداری وقت اضافه بدست اورديم می کشيمش!

/ 4 نظر / 5 بازدید
python

من هر چی وقت اضافه دارم بلاگ مينويسم

کارگر معدن

وقت اضافه مثل پوليه که آدم از روی زمين پيدا ميکنه!دلش نمياد برش داره و بخورش،ولی ميخورش!!!!!آخرش هم کوفتش ميشه!

dark angel

من اگر وقت اضافه داشتم، سلانه سلانه ميرفتم لب يه چشمهء آب و قلب قلب آب يخ ميخوردم... :)

بي بي

وقت اضافه را آخه اينقدر کم بدست می‌آوريم که وقتی بهش می‌رسيم همش تو فکر اينيم چکارش کنيم تا آخرش تو همین فکر تموم می‌شه.