۴.۲۱-غم

می گفت : بعضی دردها مثل يک سوراخ ريز توی دندونند که وقتی با زبان لمسشون می کنی تصور يک چيزی تو مايه های يک غار ازشون داری ولی وقتی تو اينه نگاه می کنی می بينی همون غار عظيم چيزی جز يک سوراخ قد نوک سوزن نيست.

/ 0 نظر / 7 بازدید