تعطیلات بی برنامه

دو روز تعطیلی بعد از روزهای شلوغ ...

عجیب است که شلوغی ماه های اخیر باعث شد که چهارشنبه بفهمم که دو روز تعطیلی در ژیش داریم به همین خاطر هیچ برنامه ای ندارم برایشان...

تفاوتشان با تعطیلات گذشته در این است که هیچ کار عقب افتاده ای ندارم که باید انجام دهم . نه امتحانی و نه پروژه ای....

دو روزی که برای گذراندن است...

روحم خسته است و طبیعت را نیاز دارد. این را به خوبی می دانم. همت سفر ندارم اما...

شلوغی ترافیک را تحمل نمی کنم مگر در کنار دوستی باشم .

دلم کسی را می خواست که برایم برنامه بریزد و مجبورم کند ازین خانه نشینی دست بردارم.

بدعهدی ها و بدقولی هایم دوستانم را رنجانده و دیگر کسی روی من حساب نمی کند و برنامه ای با من ندارد.

اما دلم می خواهد کسی بود که کمکم می کرد . دوستانم مهربانند و فکر می کنند من از پس مدیریت زندگیم بر می ایم ولی واقعا به اقتدارشان نیاز دارم.

تنها راه ظاهر شدنشان در چهارچوب در است بی خبر و اینکه مجبورم کنند تا برنامه ای داشته باشیم...

افسوس که همه شان زیادی مهربانند و مبادی اداب...

توگی گرگ و میش صبح گاهی چشمم را گشودم و دلم می خواست کسی جایی منتظرم بود.

هیچ کس هیج کجا...

خواب و باز هم خواب...

طبیعت تنها راه نجاتم است....

این چند ساعت باقیمانده را باید استفاده کنم..

/ 1 نظر / 22 بازدید
یک نفر

سلام یه سر به آذربایجان بزنید برید هریس و روستای باجه باج