۴.۲۲-نور

می گفت : برای رسيدن به نور بايد از تاريکی گذر کرد.

/ 5 نظر / 6 بازدید
كورش بهزاد

يخرجهم من ظلمات الی النور

Dr-k

دوست عزيز و قديمي بعد از يك سال و نيم سلام! خوشحالم هنوز مي نويسي! نوشته هاي دوستاي قديمي دوباره دلمو به شوق آورد. با صحبتت موافق نيستم! هميشه از تاريكي گذر نمي كني! بعضي وقتها روشنايي اي كه درش هستي رو رها مي كني و به جاهايي با روشنايي بيشتر پناه ميبري! موفق باشي!

python

سلام تو هنوز مينويسی کلی گشتم آدرست يادم اومد / ميگفتم يکی بود عجيب غريب بود تکه کلامش ميگفت بود :)

python

ايول هنوز يارو داره همين جور ميگه