چهل تكه


 

وقتی با فاجعه انسانی - طبيعی مثل زلزله روبرو ميشی ؛ فاجعه تر اينه که ندونی چه کار ميتونی بکنی و حس کنی هيچ کاری ازت بر نمياد و عذاب وجدان بگيری ! تو اين شب سرد کوير ! وای ! وای ! وای ! و وای بر من که فردا تمام اينها يادم ميره ! من واقعا حکمت اين بلاها را نمی فهمم ! خداجون اگه برای هوشيار تر شدن من خنگ و امثال منه ؛ بهت بگم که اصلا کاربرد نداره ! چون من يکی که سرم رابيشتر می کنم زير لحاف تا شايد زودتر خوابم ببره و يادم بره که ادمها تو اين دنيا دارند زجر می کشند !
دیبا