چهل تكه


۳.۵-راه کج

مي گفت : يكي از مزاياي راه كج اينه كه ميزان انحراف ازش خيلي زياده و راحت تر ميشه از شرش خلاص شد. به شرطي كه بدوني هيچ راهي اونطور كه تو فكر مي كني راست نيست.
دیبا